Reference

Rozpracované aplikace

  • Mobilní aplikace pro hromadné stahování jízdních řádů ODIS (Fabulous + F#)

Pozastavené projekty

  • Knihovna pro práci s daty z Bungie.Net API (F#, xUnit, FsCheck, Expecto)

Desktopové a konzolové aplikace

  • Konzolová aplikace pro hromadné stahování jízdních řádů ODIS (F#, T-SQL)
  • Různé desktopové a konzolové aplikace pro reorganizaci, kontrolu, třídění a verifikaci počtu jpg souborů a adresářů v průběhu digitalizace archivní dokumentace (F#, Elmish.WPF, FsXaml, Google Sheets API, C#, WPF MVVM Prism, XAML, Wix, C++ a T-SQL)
  • Hromadná tvorba a stylizace průvodních dokumentů ke skenované dokumentaci (C#, XML/XSLT/RTF, Saxon, PDF File Writer)
  • Různé na pozadí běžicí aplikace pro umožnění práce se vzdálenými počítači v archivech (C# + Windows API + WinForms)
  • Klient pro volání Web API (C# + WPF MVVM Prism)
  • Osobní dvojjazyčný slovník (C# + VB.NET + WinForms)

Webové stránky (grafická část ze šablon v HTML/CSS) a aplikaceWeb hosting by Somee.com